آتش‌سوزی در کالیفرنیا: نجات مردم با هلیکوپتر

10:24

آتش سوزی در بیش از ۴۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایالت کالیفرنیای آمریکا باعث شد که بیش از دویست نفر از کسانی که در آنجا مشغول به گردش بودند با هلی‌کوپتر نجات داده شوند.

بیست نفر از این افراد دچار درجاتی از سوختگی شده‌اند.

آتش‌سوزی در روز جمعه در جنگل محافظت شده «سی‌یرا» شروع شد. دمای هوای این منطقه به ۴۷ درجه سانتی‌گراد رسیده بود که در این منطقه کم‌نظیر بوده است.

در این جنگل هم محدوده‌هایی برای چادرزدن وجود دارد و هم دریاچه‌ای هست که مردم می‌توانند روی آن قایق‌سواری و ماهیگیری کنند.

https://www.bbc.com/persian/world-54052894

Antal visningar : 31

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial