آتش سوزی در لین شوپینگ

17:31

بر اساس نظر پلیس آتش سوزی در دبیرستان Vreta Kloster در لین شوپینگ می‌تواند عمدی باشد.
به همین دلیل پلیس این منطقه اظهار می دارد که در این زمینه بازجویی هایی انجام خواهد شد. همچنین تحقیقات تکنیکی نیز در محل انجام خواهد گردید.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/BRBJa9

Antal visningar : 90
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial