آتش سوزی در یک ویلا در یوتوبوری

طبق گزارش روزنامه اکسپرسن امروز ساعت 15.30 دقیقه یک ویلا در منطقه هیسینگن در یورتوبوری طعمه آتش شد.  ماموران آتش نشانی و سایر مراکز امداد در محل حادثه حاضر شده اند. طبق گفته ماموران آتش نشانی باید منتظر ماند تا تمامی خانه در آتش بسوزد ولی مامورین در محل به منظور جلوگیری از سرایت آتش به اطراف حضور خواهند داشت.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial