آخرین آمار تعداد جان سپردگان در سوئد ۹۲ نفر

14:38

دقایقی پیش اعلام شد که تا بعد از ظهر روز جمعه ۹۲ نفر در سوئد بر اثر کورونا جان سپرده اند.
همچنین اعلام شد‌ که با توجه به شرائط بحرانی حاکم ما باید خود را برای شرائطی که ممکن است بعضی از بیماران به دلیل عدم کفایت تجهیزات پزشکی از دریافت اینگونه خدمات محروم بمانند وجود دارد.
Lars Sandman پروفسور از دانشگاه لین شوپینگ می‌گوید انتخاب اینکه چه کسی تحت درمان قرار گیرد و چه کسی نه امری است که اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
وی ماموریت یافته است که دستورالعملی در مورد نحوه انتخاب بیماران به منظور دریافت خدمات درمانی تحت شرائط اضطراری تهیه کند.
وی می گوید ما کاری که در شرائط عادی ماه ها به طول می انجامد ا ظرف ده روز انجام داده ایم.
وی اشاره می کند مساله انتخاب همیشه در بخش درمانی وجود داشته است ولی نه در این حد و قیاس. متاسفانه شرائط حاکم طوری است که باید این امر را پذیرفت.
برومند – راهنما

Vården kan behöva välja bort även patienter som har goda utsikter att klara sig. Det säger Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, som lett arbetet med att ta fram nya riktlinjer för prioriteringar inom vården.

https://svt.se/nyheter/inrikes/manga-patienter-kommer-att-valjas-bort

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial