آیا در زهره زندگی جریان دارد؟

11:03

این ایده که جاندارانی در بین ابرهای سیاره زهره شناورند قطعا ایده خارق‌العاده‌ای است. اما در پی کشف گازی غیرمنتظره در جو این سیاره، دانشمندان دارند دقیقا همین ایده را بررسی می‌کنند. نام این گاز فسفین است – مولکولی که از یک اتم گوگرد و سه اتم هیدروژن تشکیل شده است. در زمین، این گاز با حیات ارتباط دارد و نتیجه فعالیت میکروب‌هایی است که یا در شکم جانورانی نظیر پنگوئن‌ها زندگی می‌کنند یا در محیط‌های کم‌اکسیژنی مثل مرداب‌ها. این گاز قطعا تولید صنعتی هم دارد، اما روی زهره هیچ کارخانه‌ای نیست؛ و قطعا پنگوئنی هم آنجا زندگی نمی‌کند. با این اوصاف، دلیل وجود این گاز، ۵۰ کیلومتر بالاتر از سطح این سیاره، چیست؟ پروفسور جین گریوز، استاد دانشگاه کاردیف در بریتانیا، و همکارانش همین پرسش را مطرح کرده‌اند. آن‌ها با انتشار مقاله‌ای نه تنها جزئیات مشاهدات خود از وجود فسفین در زهره را تشریح کرده‌اند، بلکه نتایج تحقیقاتی را هم که به منظور اثبات منشاء طبیعی و غیربیولوژیک این مولکول انجام داده‌اند در اختیار دیگران گذاشته‌اند. اما همان‌طور که آن‌ها به بی‌بی‌سی گفته‌اند، هنوز هیچ توضیحی برای این کشف در چنته ندارند.

https://www.bbc.com/persian/science-54175711

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial