اتصال تروریست ها به دستگاه دروغ سنج در انگلستان

10:41

ممکن است کسانی که در انگلستان بنا بر اتهامات تروریستی محکوم گردیده اند مجبور به انجام آزمایش راستی گویی از طریق اتصال به دستگاه دروغ سنج شوند.
این امر بدین منظور انجام می شود که ثابت شود که آیا آنان در طول مدت محکومیت خود افکار دیگری یافته اند یا همچنان در صدد انجام عملیات تروریستی پس از آزادی از زندان می باشند.
بحث در باره محکومین تروریستی در انگلستان پس از حمله تروریستی سال گذشته بر روی پل لندن شدت یافته است.
مجرم پل لندن، قبل از ارتکاب این حمله تروریستی به دلائل تروریستی محکوم، ولی قبل از خاتمه محکومیت از زندان آزاد گردیده بود.
بر اساس قوانین جدید پیشنهاد شده حتی محکومینی که به نظر می‌رسد تغییر نظر داده باشند باید حداقل دو سوم مدت محکومیت خود را قبل از آزاد شدن سپری کرده باشند.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/K3RLg6

Antal visningar : 64
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial