احتمال ادامه تیراندازی ها

22:19

به عقیده Camila Salazar Atías جرم شناس، معمولا تیراندازی ها بین گروه های بزهکار فعال در زمینه مواد مخدر روی می دهد و معمولا نیز به منظور ترقی در سازمان انجام می‌گیرد.
به عقیده وی پس از هفته سیاه استکهلم امکان ادامه عملیات انتقامی را نباید از ذهن دور داشت. به عقیده وی در اینگونه موارد معمولا عملیات انتقامی سریعا و پی در پی رخ می‌دهد.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/dOB4Pw

Antal visningar : 398
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial