احضار سفیر چین به وزارت امور خارجه

10:13

سفیر چین در سوئد، Gui Congyou دیروز سه شنبه به وزارت امور خارجه سوئد احضار گردید.
علت احضار سفیر چین گفتگو در مورد Gui Minhai ناشر زندانی در چین عنوان شده بود ولی همچنین طی این ملاقات به سفیر چین رعایت اصل آزادی بیان در سوئد یادآوری گردید.
این موضوع پس آن مطرح گردید که سفیر چین در گفتگویی با تلویزیون سوئد اظهار داشته بود که این امکان وجود دارد که با تقاضای صدور ویزا برای خبرنگاران سوئدی که به «طرزی غلط» راجع به چین گزارش تهیه می نمایند موافقت نگردد.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/0nlLWA

Antal visningar : 91
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial