اختلاف بر سر زبان روسی در جمهوری آذربایجان؛ روسیه ‘در حال اشغال کشور از داخل است’

08:52

بحث بر سر مدرسه‌های روسی‌زبان باعث اختلاف بین مردم جمهوری آذربایجان شده است. خیلی‌ها عقیده دارند که دولت نباید بودجه تدریس به زبان‌های خارجی را تامین کند و مدرسه‌های روسی‌زبان یا باید خصوصی شوند یا به آموزش دوزبانه رو بیاورند.

اما دیگران از کیفیت آموزش در مدرسه‌های روسی‌زبان تمجید می‌کنند و عقیده دارند که این مدرسه‌ها به رشد نظری کودکان کمک می‌کنند و فرصت‌های بیشتری در اختیارشان می‌گذارند.

این مساله در عین حال در مسکو هم خبرساز شده است و احتمال کاهش مدرسه‌های روسی‌زبان در جمهوری آذربایجان قطعا با واکنش تند روسیه روبه‌رو خواهد شد.

https://www.bbc.com/persian/world-features-54306645

Antal visningar : 25
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial