اخراج جاسوس چینی

12:24
در سال 2018 یک مرد 52 ساله چینی به جرم جاسوسی به دو سال زندان محکوم شد.
این فرد پس از سپری شدن مدت محکومیت خود و پس از آزادی از زندان در ماه مای امسال مجددا توسط پلیس امنیت سوئد سپو دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده است.
علت دستگیری مجدد وی این بوده است که وی هنوز به عنوان خطری برای امنیت سوئد تلقی می شود.
اکنون سازمان امنیت سوئد از اداره مهاجرت تقاضا نموده که وی برای همیشه از سوئد اخراج شود. امری که اداره مهاجرت با آن موافقت نموده است. این پرونده در حال حاضر جهت تصمیم گیری به دولت ارجاع شده است.
بر اساس حکم دادگاه این مرد 52 ساله در جلسات مهاجرین تبتی حضور داشته و همچنین با مقامات امنیتی چینی نیز ملاقات هایی داشته است.
Antal visningar : 54
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial