از این اقدام متاسفم ولی ما هیچ اعتمادی به ایران نداریم

10:55

مدیرکل سازمان بهداشت عمومی سوئد Johan Carlson به دلیل لغو پروازهای ایران ایر به سوئد ابراز تاسف کرد. اقدامی که وی قبلا تمایلی به انجام آن نداشته است.
اداره راه و ترابری سوئد روز دوشنبه پس از نظرخواهی از سازمان بهداشت عمومی سوئد مجوز پرواز ایران ایر به سوئد را تا اطلاع ثانوی ملغی اعلام نمود.
همچنین وزارت امور خارجه سوئد نیز از اتباع این کشور درخواست نمود از سفر به ایران خودداری نمایند.
وی می‌گوید از این بابت متاسفم ولی از این طریق فرصتی به دست می آوریم که بتوانیم اوضاع را کنترل کنیم.
وی اضافه کرد که ما مایل بودیم با ایران نیز بتوانیم همانند چین، همکاری دوجانبه ای در مورد مهار این ویروس داشته باشیم که متاسفانه این امر عملی نشد. وی تاکید کرد که متاسفانه هیچ اعتمادی به ایران در مورد توانایی این کشور در مقابله با این بحران وجود ندارد.
برومند – راهنما

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson beklagar att direkttrafiken mellan Iran och Sverige nu stoppats, en åtgärd han tidigare inte velat vidta. Transportstyrelsen drog under måndagen in Iran Airs tillstånd efter samråd med Folkhälsomyndigheten och UD avråder från samtliga resor till landet.
– Det är en åtgärd som jag egentligen beklagar att vi behöver ta, men det ger oss en respit, säger Carlson i Aktuellt.
Han uppger att man från svenskt håll hade velat ha samma typ av relation med Iran som man har med Kina gällande utbrottet men att det inte gått eftersom man inte fått återkoppling från Iran.
– Vi konstaterar nu att vi inte har något förtroende för hur Iran hanterar krisen, säger han.

”Beklagar åtgärden – finns inget förtroende för Iran”
https://omni.se/a/b525zl

Antal visningar : 3,295
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial