استفاده از مواد منفجره قوی توسط گروه های بزهکار

14:40
در طول سال گذشته انفجاراتی که توسط گروه های بزهکار انجام گرفته نشان از آن دارد که این گروه ها از استفاده از مواد منفجره با قدرت هر چه بیشتر ابایی ندارند. در حقیقت میزان قدرت انفجارات انجام شده بیشتر و بیشتر گردیده است.
 
ضمنا تحقیقات پلیس نیز بیانگر آن است که استفاده از مواد منفجره در محیط هایی که امکان آسیب دیدن عموم نیز وجود دارد افزایش یافته است.
 
امسال تا کنون 80 مورد انفجار در سوئد رخ داده است که به نسبت سال گذشته افزایش نشان می دهد. در استکهلم این افزایش با شدت بیشتری به چشم می خورد.
 
Antal visningar : 12
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial