استفاده بیشتر پلیس از پهباد

15:47

از اول ژانویه امسال پلیس سوئد می‌تواند به نحو گسترده تری در تحقیقات خود از پهباد استفاده نماید. این امر پس تغییر قانون مربوطه امکانپذیر شده است. قبلا پلیس موظف بود برای استفاده از پهباد از Datainspektionen کسب تکلیف کند.
طبق گفته Rickard Henningsson استفاده پلیس از پهباد در طول چند سال گذشته به نحو چشمگیری افزایش داشته است. بنا بر گفته ی وی ارسال سریع پهباد به منظور بررسی محل جرم از بالا می‌تواند کمک بزرگی در دستگیری فرد مظنون داشته باشد.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/wPLreP

Antal visningar : 298
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial