استفان لوفن نخست وزیر سوئد امروز در ادامه تماس‌های خود با نخست وزیر کانادا و بریتانیا اعلام کرد که شواهد و قرائنی که در مورد امکان هدف قرارگرفتن هواپیمای اوکراینی در ایران وجود دارد نیاز به یک تحقیق گسترده و شفاف در اینمورد را تقویت می نماید.

21:33

وی اضافه کرد کشورهایی که در این سانحه اتباع خود را از دست داده اند باید امکان رسیدگی کامل میدانی و استفاده از تکنیک های پیشرفته خود برای انجام تحقیقات در اینمورد را دارا باشند.
در میان قربانیان این سانحه به جز اتباع ایرانی، اتباع کشورهای سوئد، انگلستان و کانادا نیز وجود دارند.
وزارت امور خارجه سوئد تعداد سوئدی های کشته شده در این سانحه را حداقل ۱۷ نفر اعلام نموده است.

https://omni.se/a/vQpqal

Antal visningar : 2,839
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial