اصابت دو راکت به هواپیمای اوکراین

21:05

نیویورک تایمز فیلمی بدست آورده است که نشان می دهد هواپیمای اوکراین توسط دو راکت ساقط شده است.
راکت ها از یک پایگاه نظامی متعلق به ایران که حدود ده کیلومتر با فرودگاه فاصله دارد شلیک است. فاصله شلیک این دو راکت از یکدیگر ۲۳ ثانیه بوده است.
هواپیما با وجود اینکه توسط دو راکت مورد اصابت قرار گرفته بوده به یکباره سقوط نکرده بلکه خلبان هواپیما تلاش نموده که هواپیمای مشتعل را مجددا به فرودگاه برگرداند. تلاشی که بی نتیجه می ماند و هواپیما چند دقیقه پس از اصابت دو راکت در هوا منفجر می‌شود.

https://omni.se/a/4qgjOe

Antal visningar : 1,472
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial