اصابت سه موشک در اطراف سفارت آمریکا در بغداد

23:24

بنا بر گزارش خبرگزاری ها چند دقیقه پیش سه موشک در منطقه سبز بغداد، در نزدیکی سفارت آمریکا در این منطقه فرود آمده است.
تا کنون گزارشی در مورد تلفات جانی در اینمورد به دست نیامده است.
این خبر تعقیب خواهد شد.
برومند – راهنما

https://www.expressen.se/nyheter/missiler-nedskjutna-nara-usas-ambassad-i-bagdad

Antal visningar : 131
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial