اعترافات منتشر نشده Jackie Arklöv در مورد گردن گرفتن قتل دو پلیس

10:04
در جریان واقعه Malexander که در سال 1999 رخ داد دو پلیس
به نام های Robert Karlström och Olle Borén توسط شلیک گلوله اعدام شدند و سه نفری که در این جریان دست داشتند هر یک مسئولیت قتل این دو پلیس را به دیگری نسبت دادند.
اکنون گزارشاتی به دست رسیده که نشان می دهد دو سال بعد از این تاریخ Jackie Arklöv اعتراف کرده که این او بوده است که شلیک ها را انجام داده و خواهان آن شد که این مورد در بررسی پرونده دو دستیار وی مورد نظر قرار بگیرد. اعترافاتی که هرگز منتشر نشد.
در این گزارش ضبط شده که در طول این بیست سال توسط بازرس پلیس که الان بازنشسته شده است مخفی نگاه داشته شده است Jackie Arklöv به صراحت اعتراف به قتل این دو پلیس می کند.
وی می گوید من به سمت پلیسی که در کنار جاده افتاده بود رفتم و به پشت سر وی شلیک کردم سپس به سمت پلیسی که کنار ماشین افتاده بود رفتم و به پیشانی او شلیک کردم.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial