اعلام محدودیت‌های بیشتر در بریتانیا با شروع موج دوم کرونا

15:49

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، امروز محدودیت‌های تازه برای مقابله با موج دوم کرونا را اعلام کرد. این محدودیت‌ها ممکن است شش ماه پابرجا بمانند. آقای جانسون چند روز پیش هشدار داده بود که “موج دوم” کرونا در بریتانیا از راه می‌رسد.

اکنون توصیه قبلی دولت که “هر کس می‌تواند به سر کار برود” به “هر کس که می‌تواند از خانه کار کند” تغییر کرده است. تقریبا نیمی از نیروی کار بریتانیا در مشاغل اداری یا شغل‌هایی هستند که در دفتر انجام می‌شوند.

https://www.bbc.com/persian/world-54251048

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial