اعمال سیاست سختگیرانه تر در مقابل ایران

10:25

از حزب مدرات های سوئد عقیده دارد سوئد باید سیاست خود در قبال ایران را تغییر داده، موضع سخت تری نسبت به این کشور اتخاذ نماید. این اظهارات پس از جریان ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین صورت می‌گیرد.
همزمان وی تاکید کرد که سیاست سوئد در قبال ایران باید با سیاست های کلی اتحادیه اروپا در مقابل این کشور همخوانی داشته باشد.

https://omni.se/a/kJL756

Antal visningar : 542
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial