امکان انجام حملات انتقامی بر علیه نیروها و منافع آمریکا

بر اساس آخرین تحلیل ها امکان انجام حملات انتقامی بر علیه نیروها و منافع آمریکا و متحدان آن مانند عربستان سعودی و امارت در سراسر جهان به نحو چشمگیری افزایش یافته است. قاسم سلیمانی شاید در جهان غرب شخصیت چندان شناخته شده ای نبود ولی کمتر کسی مانند او در تعیین و پیشبرد سیاست های ایران در خاورمیانه در طول بیست سال گذشته نقش داشته است.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial