انتخابات آمریکا؛ ‘از برخوردهای بد با ترامپ خسته شده‌ام’

09:07

بعضی از حامیان دونالد ترامپ در نواحی عمدتا دموکرات‌نشین ویرجینیا، ویسکانسین و دیگر ایالات می‌گویند که با آن‌ها به خاطر عقاید محافظه‌کارانه‌اشان بد برخورد می‌شود و حالا تصمیم گرفته‌اند کاروان‌های همبستگی تشکیل دهند. بگذارید ببینیم گردش با “قطار ترامپ” چه شکلی است و چه معنی و مفهومی برای کشور دارد.

روز یک‌شنبه است و اسکات پایو با جیپ رانگلر خود که با پرچم‌های ترامپ پوشیده شده است در یکی از محله‌های شمال ویرجینیا برای خودش گشت می‌زند. برای دو زنی که آستین حلقه‌ای به تن دارند و در حیاط جلوی خانه‌ای گپ می‌زنند دست تکان می‌دهد. آن‌ها هم نگاه خشمگینی به او می‌اندازند.

https://www.bbc.com/persian/world-features-54295042

Antal visningar : 25
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial