انتخابات آمریکا؛ نظر چین در مورد بایدن و ترامپ چیست؟

09:31

معمولا برای رأی دهندگان آمریکایی، همایش های رسمی نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه فرصتی است برای این که با عقاید رئیس جمهور بعدی در باره سیاست داخلی کشورشان آشنا شوند.

ولی در حالی که روابط چین و آمریکا دوران دشواری را می گذراند، همایش امسال همچنین موجب شد این رای دهندگان بتوانند نگاه ژرفی به وضعیت بازرگانی و اقتصادی یکپارچه چین بکنند.

افراد مطلع از شرکت های تکنولوژی چین می گویند برای چین ریاست جمهوری جو بایدن، از ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای چهار سال دیگر-که “غیرقابل پیش بینی” به نظر خواهد رسید- جذابیت بیشتری خواهد داشت.

و در حالی که به عقیده آنها دولت جو بایدن کماکان موضع سختی در برابر چین خواهد داشت، این موضع بیشتر بر اساس عقل و منطق و واقعیت ها خواهد بود نه لفاظی و سیاست بازی.

https://www.bbc.com/persian/world-features-54129024

Antal visningar : 26
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial