انتخابات آمریکا: رای لاتین تبارها می‌تواند باعث شکست بایدن شود؟

15:58

آمریکایی‌های لاتین تبار یکی از مهم‌ترین گروه‌ها در انتخابات سال‌های اخیر بوده‌اند و کاندیداهای دو حزب جمهوریخواه و

دموکرات تلاش دارند تا رای آنها را جذب کنند. رای آنها در ایالات کلیدی مانند فلوریدا بسیار تعیین‌کننده است.در انتخابات امسال،

جو بایدن هنوز نتوانسته رای آنها را جذب کند و کارشناسان می‌گویند چنین اتفاقی به ضرر او در انتخابات نوامبر تمام خواهد شد.

https://www.bbc.com/persian/world-features-54277088

Antal visningar : 28
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial