انتقال قربانیان پرواز اوکراین از ایران به سوئد

18:30

اجساد بازماندگان پرواز ۷۵۲ اوکراین که در سوئد زندگی میکرده اند و هفته گذشته در شمال تهران سرنگون شد به سوئد انتقال می یابد.
وزارت امور خارجه سوئد در مورد هر پرونده به صورت مجزا با شرکت بیمه در ارتباط خواهد بود.
جمعا ۱۷ نفر از سرنشینان هواپیما در سوئد زندگی می‌کردند. تعدادی از این اجساد قرار است به سوئد انتقال یابد.
سخنگوی وزارت امور خارجه سوئد Diana Qudhaib می‌گوید این فقط بازماندگان هستند که در این مورد تصمیم گیری می نمایند.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/rAK8mm

Antal visningar : 509
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial