انجام تست قبل از ورود به مدرسه

10:45

دانش آموزان و معلمین قبل از ورود به مدرسه Järvaskolan در استکهلم مورد آزمایش تب قرار میگیرند. همچنین همگی باید به سوالاتی در زمینه سلامتی خود پاسخ دهند.
مدیر این مدرسه هلیا ریاضت می گوید به این ترتیب ما میتوانیم مطمئن باشیم که کسی دارای علائم بیماری نیست. به عقیده وی باید مدارس بیشتری به اینکار مبادرت نمایند. وی می گوید بستن مدارس اصلا کار درستی نیست چون والدین باید برای نگهداری از کودکان در خانه بمانند. به این ترتیب بسیاری از والدین شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی و همچنین مدارس باید خانه بمانند. امری که می‌تواند تاثیر بسیار مخربی بر جامعه ما در شرائط فعلی داشته باشد.
برومند – راهنما

På Järvaskolan i Stockholm febertestas elever och lärare från och med i går för att undvika smittspridning, rapporterar SVT Nyheter. Alla får även svara på frågor om sin hälsa.
– Det är bara för att skapa trygghet så att vi vet att vi inte har någon i huset som har några symptom, säger rektor Helya Riazat.
Hon tycker att fler skolor, i stället för att vänta på ett besked om stängning, borde arbeta förebyggande. En stängning skulle få ”förödande konsekvenser”, anser hon.
– Våra barn skulle inte ha någonstans att ta vägen. Deras vårdnadshavare, varav många jobbar inom sjukvården och äldreomsorgen, skulle tvingas stanna hemma med sina barn.

Elever febertestas i entrén på Järvaskolan i Stockholm
https://omni.se/a/0nxxKJ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial