انگلستان نظر Anders Tegnel را جویا شد

11:20
دولت انگلستان پیش از اتخاذ تصمیمات جدید در مورد مقابله با کورونا نظرات Anders Tegnel را جویا شده است.
اعضای لیبرال حزب بوریس یانسون بارها از وی خواسته اند تا از نقطه نظرات Anders Tegnel در مورد اتخاذ تصمیمات جدید استفاده شود.
مخصوصا سیاست سوئد در مورد ارجاع رعایت اصول بهداشت عمومی به مردم بسیار مورد توجه دولتمردان و محققان انگلیسی قرار گرفته است.
Antal visningar : 78
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial