اولتیماتوم اتحادیه اروپا به بریتانیا در مورد توافق خروج

09:14

اتحادیه اروپا از بریتانیا خواسته است برنامه تغییر توافق برگزیت را “تا پایان ماه” کنار بگذارد یا در غیر این صورت گفت و گوهای تجاری میان دو طرف به خطر خواهد افتاد.

بریتانیا لایحه ای را برای بازنویسی بخش هایی از توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در ماه ژانویه امضا کرد مطرح کرده است.

اتحادیه اروپا گفت این کار “به طور جدی به اعتماد ضربه زده” و اتحادیه اروپا در استفاده از اقدامات حقوقی علیه بریتانیا “تعارف” نخواهد کرد.

اما مایکل گوو وزیر کابینه گفت که بریتانیا “کاملا روشن کرده” که قصد پس گرفتن این لایحه را ندارد.

https://www.bbc.com/persian/world-54111760

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial