ایران آگاهانه تلاش کرده است در جریان حمله شب گذشته به مراکز نظامی آمریکایی از کشته شدن سربازان آمریکایی جلوگیری کند.

19:35

به نظر می‌رسد ایران آگاهانه تلاش کرده است در جریان حمله شب گذشته به مراکز نظامی آمریکایی از کشته شدن سربازان آمریکایی جلوگیری کند. اینکار به دلیل جلوگیری از افزایش تنش بین دو کشور صورت گرفته است.
پنتاگون نیز عدم صدمات جانی را تایید نموده است هرچند در تلویزیون دولتی ایران تعداد کشته شدگان آمریکایی ۸۰ نفر عنوان گردیده است.

 

https://omni.se/a/kJL9xQ

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial