ایران باید راجع برنامه اتمی خود توضیح دهد

20:04

سازمان انرژی اتمی جهانی از ایران خواست که این کشور هرچه سریعتر و به صورت کامل همکاری خود با این سازمان را آغاز نماید.
سازمان انرژی اتمی جهانی از ایران خواسته است نسبت به یافت شدن مواد رادیواکتیویته در دو محل در ایران پاسخگو باشد.
قبلا ایران اعلام کرده است که این هیچ تعهدی نسبت به ادای توضیحات در این موارد ندارد.
برومند – راهنما

Chefen för Internationella atomenergiorganet (IAEA) kräver att Iran ”genast och fullt ut” börjar samarbeta när det gäller insynen kring landets kärnenergiprogram, skriver AFP.
IAEA vill få tillträde till två platser i Iran och säger att det finns frågetecken kring ”radioaktivt material” som påträffats i landet.
Iran har tidigare sagt att landet inte har någon skyldighet att ge IAEA tillträde till platserna.

IAEA kräver att Iran öppnar upp om kärnenergin
https://omni.se/a/XgAd2n

Antal visningar : 20
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial