ایران موظف به پرداخت غرامت و عذرخواهی

10:45

بررسی روزنامه های سوئد نشان می دهد که روزنامه اکسپرسن ایران را به تنهایی مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراین می داند. این روزنامه همچنین اقدام دولت سوئد در مورد مسئول شناختن دولت ایران در ارتباط با شلیک راکت به این هواپیمای مسافربری را تایید نموده است.
اکسپرسن در گزارش خودتاکید نموده است که ایران باید موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان و عذرخواهی در ارتباط با سرنگونی این هواپیما شود.

https://omni.se/a/4qKMG9

Antal visningar : 370
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial