ایران می‌تواند ظرف یکسال به سلاح اتمی دست یابد

10:40

طبق گفته وزیر امور خارجه فرانسه Jean-Yves Drian ایران با نقض قرارداد برجام می‌تواند ظرف یک تا دو سال به سلاح اتمی دست یابد.
وی همچنین اظهار داشت این امکان نباید به ایران داده شود.
وزرای امور خارجه اروپای مشترک امروز به منظور یافتن راهکاری جهت میانجیگری بین آمریکا و ایران تشکیل جلسه خواهند داد.
به عقیده ناظران کوچکترین اشتباه، منجر به خطر بروز جنگ در مرزهای اتحادیه اروپا و همچنین خطر گسترش سلاح اتمی در منطقه همراه خواهد بود.

https://omni.se/a/GG2VG6

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial