ایرباس از طرح ساخت ‘هواپیماهای تجاری با آلایندگی صفر’ خبر داد

09:35

شرکت ایرباس غول صنعت هوایی از برنامه‌های خود برای ساخت هواپیماهایی با سوخت هیدروژنی خبر داد که آن را نخستین “هواپیماهای تجاری با آلایندگی صفر” توصیف کرده است. این هواپیماها از سوخت پاک استفاده می‌کنند و با وضعیت محیط زیست منطبق هستند.

ایرباس می‌گوید این هواپیماهای مسافربری مجهز به سوخت هیدروژنی می‌توانند تا سال ۲۰۳۵ به ناوگان هوایی اضافه شوند.

گیوم فاوری رئیس اجرایی ایرباس می‌گوید مطرح شدن ایده انطباق با محیط زیست و آلایندگی صفر، “یک لحظه تاریخی” برای “بخش تجاری حمل و نقل هوایی” به شمار می‌آید.

او اضافه کرد که استفاده سوخت هیدروژنی از تاثیر منفی هواپیماها بر وضعیت اقلیمی خواهد کاست.

https://www.bbc.com/persian/world-54245310

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial