این به نظر تو بمب بود یا هواپیمای جت؟ پس بخندیم!!!

10:43

وقتیکه بمباران های هوایی برای عبدالله محمد و دخترش صلوا، روزمره و دائمی شد، فکری به ذهن عبدالله رسید. کمک به صلوا از طریق خندیدن.
عبدالله محمد می دانست که بسیاری از کودکان از صدای انفجار که روزانه در سوریه به گوش می رسد هراس دارند. به همین دلیل وی سعی کرد موضوع انفجار را به اسبابی برای خنده و شادی دخترش تبدیل کند. بر همین اساس وی این موضوع را به زمینه ای برای خندیدن تبدیل کرد و اینکه صدای انفجارات در حقیقت صدای آتشبازی است و جایی برای نگرانی وجود ندارد.
حالا دختر وی هنگام انفجار بمب یا شلیک توپخانه یا عرش هواپیماهای جنگنده بجای ترسیدن به همراه وی خنده سر می دهد.
از قدیم راست گفته اند که خنده بر هر دردی دواست!
برومند – راهنما

När bombningar blev en del av vardagen för Abdullah Mohammad och hans dotter Salwa kom han på ett nytt sätt att hjälpa Salwa klara av ljuden av krig i Syrien – genom skratt.

Abdullah Mohammad märkte att många barn mår dåligt av de explosioner som sker dagligen i Syrien, det rapporterar Reuters. Pappan lyckades därför övertala dottern att bomberna låter som fyrverkerier, någonting hon inte ska vara rädd för. Istället för att skrämma henne, börjar nu Salwa skratta vid ljudet av en explosion.

https://svt.se/nyheter/utrikes/syrisk-pappa-hjalper-dottern-att-klara-av-bombningar-genom-skratt

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial