بازارهای خیس در چین و ویروس کرونا

13:10

گمان می رود یک “بازار خیس” در شهر ووهان چین که گونه‌های وحشی حیوانات هم در آن را به فروش می رفت بستر انتشار ویروس کرونا باشد.

بازارهای خیس در واقع قصابی های حیوانات زنده هستند. در این بازارها حیوانات را برای مصرف گوشت‌شان یا زنده می فروشند و یا همانجا برای مشتریان سلاخی می کنند.

در بازارهای خیس می شود مرغ و ماهی و گوشت حیوانات اهلی خرید اما بعضا حیوانات وحشی و گونه های در حال انقراض نیز خرید و فروش می شوند. برخی از از این حیوانات شامل خفاش، مورچه‌خوار پولکدار (پانگولین)، مار، موش بامبو، تمساح، طاووس، گربه های وحشی و حتی سگ هم می شود.

https://www.bbc.com/persian/world-52123081

Antal visningar : 1,252
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial