باز کردن جعبه سیاه هواپیما

10:33

هیئت کمیسیون دولت سوئد که به منظور بررسی حادثه سقوط هواپیمای اوکراین تشکیل شده است از ایران خواسته است که هنگام باز نمودن جعبه سیاه هواپیما حضور داشته باشد.
باز کردن جعبه سیاه هواپیما احتمالا در اوکراین و یا فرانسه صورت خواهد گرفت.
به صورت اتوماتیک سوئد دارای این حق نیست ولی نظر کارشناسان سوئدی بر این است که این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند این جریان داشته باشد.

https://omni.se/a/b5JEKv

Antal visningar : 958
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial