( بحث ها بالا گرفت ) آیا ایران به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داده!

19:35

هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی درتهران درست در زمانی به وقوع پیوست که چند ساعت بعد از حمله موشکی ایران به مواضع آمریکا در عراق بود. این فرضیه مطرح شده است که ایران به علت فعال کردن سامانه دفاع موشکی خود در برابر حملات هوا به زمین توسط آمریکا نسبت به خاک ایران دچار اشتباه شده و هواپیمای مسافربری را به اشتباه مورد اصابت قرار داده در صورتی که ایران از ارسال جعبه سیاه هواپیما خوداری میکند.

وب سایت راهنما

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial