برای اولین بار در سوئد – پیوند رحم از یک جسد

17:58

برای اولین بار در سوئد پیوند موفقیت آمیز رحم از یک فرد متوفی با موفقیت انجام شد.
پروفسور بیماری های زنان و زایمان Mats Brännström می گوید این امر بسیار با اهمیتی تلقی می‌شود. اکنون ما میتوانیم با کسانی که برای پیوند رحم در نوبت ایستاده اند تماس بگیریم.
این پیوند در دسامبر ۲۰۱۹ انجام شده و حال فرد دریافت کننده که یک زن ۳۰ ساله است رضایتبخش است.
برومند – راهنما

INRIKES För första gången i Sverige har en lyckad livmoderstransplantation från en avliden donator genomförts, rapporterar TT.
– Det känns bra att vi är igång. Nu har vi också kunnat meddela de andra personerna på väntelistan att den första transplantationen är gjord, säger Mats Brännström, gynekologiprofessor på Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.
Transplantationen genomfördes i december 2019 och mottagaren, en kvinna i 30-årsåldern, mår bra.

Kvinna i Göteborg fick livmoder från död donator
https://omni.se/a/MRkP0B

Antal visningar : 302
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial