بر اساس گزارش روزنامه سونسکا داگبلادت Brian Hook بر این باور است که ایران عملیات انتقامجویانه خود را در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی متوقف خواهد کرد.

23:02

وی افزود امیدواریم که ایران عملیات انتقامجویانه خود را چه به صورت مستقیم و چه از طریق گروه های نیابتی خود متوقف نماید.

https://omni.se/a/K32wa7

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial