بر اساس گزارش روزنامه Borås جسد یک مرد در آپارتمانی در کمون Tranemo پیدا شده است.

12:05

پلیس که پس از گزارش همسایگان در محل حاضر شده بود جسد این مرد را در یک آپارتمان پر از دود پیدا نمود.
پلیس بررسی موضوع در این زمینه را تحت عنوان آتش سوزی منجر به قتل آغاز نموده ولی در حال حاضر دلائلی در مورد وقوع جرم وجود ندارد.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial