بزرگداشت بازماندگان اردوگاه مرگ آشویتس

18:08

امروز در هفتاد و پنجمین سالگرد آزادسازی زندانیان اردوگاه آشویتس حدود دویست نفر از نجات یافتگان در محل این اردوگاه در لهستان تجمع نمودند.
زنده ماندگان از سراسر جهان منجمله اسرائیل، پرو و استرالیا به منظور شرکت در این مراسم سفر نموده بودند. همچنین چند تن از سران کشورها منجمله نخست وزیر سوئد استفان لوفن و رئیس جمهور اسرائیل Reuven Rivlin نیز در این مراسم شرکت نمودند.
رئیس جمهور اسرائیل Reuven Rivlin طی یک سخنرانی گفت: ضدیت با یهودیت هنوز وجود دارد. وی همچنین نسبت به «سخنانی که تنفر را انتشار می دهد و دموکراسی را مورد تهدید قرار می دهد» هشدار داد.
وی گفت: «این وظیفه ماست که با یهودی ستیزی، راسیسم و فاشیسم مقابله کنیم».

Omkring 200 förintelseöverlevare har samlats vid Auschwitz för att högtidlighålla att det i dag är 75 år sedan koncentrationslägret befriades.
Överlevarna har rest till Polen från bland annat Israel, Peru och Australien. Flera högt uppsatta politiker närvarar också vid ceremonin, däribland Sveriges statsminister Stefan Löfven och Israels president Reuven Rivlin.
Rivlin sa i ett tal att antisemitismen är ett problem än i dag och varnade för ”röster som sprider hat och hotar demokratin”.
– Det är vår plikt att bekämpa antisemitism, rasism och fascistisk nostalgi, sa han.

Just nu: 200 överlevare i Auschwitz för ceremoni
https://omni.se/a/P9Bma7

Antal visningar : 45
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial