بیمارستان صحرایی در راه

22:23

امروز حدود ساعت یک بعدازظهر هشتاد کانتینر مملو از تجهیزات پزشکی بر روی هشتاد تریلی از یوتوبوری به مقصد اوپسالا حرکت کرده اند.
منظور از این جابجایی نصب و راه اندازی یک بیمارستان صحرایی در اوپسالاست. وزارت دفاع سوئد مسئولیت حمل و نقل این ادوات و تجهیزات پزشکی را دارا می باشد.
این بیمارستان ظرف دو تا سه هفته برپا خواهد گشت و ظرفیت مراقبت از سی بیمار نیازمند مراقبت های ویژه را به مدت طولانی خواهد داشت.
برومند – راهنما

80 containrar fyllda med medicinskt material lastade på lika många lastbilar är på väg från Göteborg till Uppsala. Försvarsmakten har inlett transporten av ett fältsjukhus som ska upprättas i Uppsala. Allt för att avlasta sjukvården under coronapandemin.

https://svt.se/nyheter/lokalt/vast/faltsjukhus-skickas-fran-goteborg-till-uppsala

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial