تبلیغات برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز شد

10:18

تبلیغات در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اعضای مجلس خبرگان آغاز شده است.

رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای و میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان روز ٢ اسفند برگزار می‌شود و طبق قانون انتخابات، از پایان روز چهارشنبه، ٣٠ بهمن، تبلیغات ممنوع خواهد بود.

این قانون برخی اقدامات تبلیغی را مجاز ندانسته و آنها را تخلف و جرم انتخاباتی اعلام و برای آنها مجازات‌هایی تعیین کرده است. از جمله هر اقدام مغایر امنیت ملی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگان، هتک اعتبار و حیثیت دیگران و همچنین نامزدها و تخریب و پاره کردن عکس و آثار تبلیغاتی سایر نامزدها از جمله تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود.

قانون انتخابات همچنین اقدامات خلاف مقررات از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را هم در بر می‌گیرد و رئیس ستاد انتخابات کشور به خصوص تاکید داشته است که کمیته خاصی برای بررسی استفاده نامزدها از فضای مجازی ایجاد شده و تخلفات احتمالی را به ستاد انتخاباتی و شورای نگهبان گزارش می‌کند.

انتخابات سال جاری در حالی برگزار می‌شود که اخیر مصوبه‌ای تحت عنوان قانون شفافیت مالی نامزدها نیز ابلاغ شده است. به گفته معاون وزیر کشور، هدف از این قانون جلوگیری از “ورود پول‌های مجهول و مشکوک در فرآیند انتخابات” است. این قانون روز ١٤ بهمن ابلاغ شده و به گفته معاون وزیر کشور، به دلیل کمبود زمان، تنها عمل به چند بند آن در این انتخابات امکانپذیر است.

https://www.bbc.com/persian/iran-51485731

Antal visningar : 47
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial