تجاوز به یک مرد جوان در استکهلم

10:20

پلیس استکهلم بررسی به موضوع تجاوز به یک مرد جوان را آغاز نموده است.
بر اساس گزارش روزنامه افتون بلادت چندین نفر به این مرد جوان در یک آپارتمان در منطقه Gröndal در جنوب استکهلم تجاوز نموده اند.
بر اساس گزارشات این مرد پس از این اتفاق خود را به ایستگاه قطار Slussen می رساند و موضوع توسط چندین نگهبان به پلیس گزارش می شود.
این مرد اکنون به بیمارستان انتقال یافته است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial