تجاوز دو کشتی جنگی روسیه به آب های سوئد

16:15
گزارشات حاکی از آن است که دو کشتی جنگی روسیه در تاریخ 14 سپتامبر با نقض قوانین بین المللی وارد آب های متعلق به سوئد شده اند.
وزیر دفاع سوئد Peter Hultqvist می گوید این یک تجاوز آشکار است و نقض فاحش قوانین بین المللی. به همین دلیل نیز سفیر روسیه به وزارت امور خارجه سوئد فرا خواند ه شده است.
وی اضافه کرد کشتی های روسیه اجازه ورود به آب های سوئد را نداشته اند و به همین دلیل نیز این امر غیرقانونی تلقی می شود.
این دو کشتی جنگی از نوع کشتی های جنگی بزرگ و دارای تجهیزات پیشرفته بوده اند.

نتیجه اخلاقی: شاید به همین دلیل سوئدی ها به روس ها می گویند Ryssar و به فیلم ترسناک Rysare

https://omni.se/ryska-krigsfartyg-krankte-svenska-vatten-ett-brott/a/Qml22Q?fbclid=IwAR3GGZYTugofPITgSsPZBwOj5H8xXN4S4tgpmAvQGPOIKdKAU_JFQUx0b4s

Antal visningar : 100
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial