تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌ها و خیابان‌های چندین شهر ایران

20:55

تصاویر ارسالی از ایران، نشانگر برگزاری تجمع‌هایی با حضور جمعیت انبوه در دانشگاه شریف و امیرکبیر و خیابان‌های مجاور این دو دانشگاه در تهران بوده است.

علاوه بر این، یافته‌های بی‌بی‌سی فارسی از برگزاری تجمع یا برقراری جو امنیتی در سایر نقاط تهران و شهرهای دیگر ایران حکایت دارد. تصاویر و ویدئوهای دریافتی نشان ‌می‌دهند که تجمع جمعیت معترض تا تقاطع خیابان‌های طالقانی و ولیعصر هم گسترده بوده است. همچنین گزارش‌ها از برقراری جو امنیتی در دانشگاه تهران خبر می‌دهد. در دانشگاه‌های خواجه نصیر طوسی و تربیت مدرس تهران نیز تجمع‌هایی برگزار شد.گذشته از تهران، تصاویر و ویدئوهایی از تجمع در شهرهای رشت، اصفهان، بروجرد، کرمان، و دانشگاه‌های شیراز، زنجان، بوعلی همدان و نوشیروانی بابل به بی‌بی‌سی فارسی رسیده است.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial