تحریم عراق توسط آمریکا

10:41

چندین مقام عراقی اعلام کرده اند در صورت واقعیت یافتن تحریم آمریکا بر علیه این کشور، امکان فروپاشی کامل این کشور وجود خواهد داشت.
ترامپ به دلیل تصویب قانون اخراج نیروهای نظامی خارجی از عراق توسط پارلمان این کشور تهدید نمود عراق تحت تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت.
همچنین آمریکا تهدید نموده است که در صورت اجرایی شدن این مصوبه، دارایی های عراق معادل ۳۳۰ میلیارد کرون بلوکه خواهد شد.
به عقیده ناظران در صورت عملی شدن این سناریو تمامی سیستم حکومتی عراق به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق کارکنان فرو خواهد پاشید.

https://omni.se/a/Vb20Lp

Antal visningar : 538
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial