تخلیه سرنشینان کشتی لوکس دایموند

16:33

کشتی تفریحی دایموند پرنسس که در حال حاضر در سواحل ژاپن لنگر انداخته و در قرنطینه کامل بسر میبرد از کلیه مسافرین خود تخلیه خواهد شد.
چندین کشور اتباع خود را پس از خروج از کشتی تحویل خواهند گرفت.
جمعا ۳۵۵ نفر از ساکنین کشتی به این ویروس آلوده شده اند که از این تعداد ۴۰ نفر آمریکایی می‌باشند.
این کشتی از چهارم فوریه در قرنطینه کامل قرار دارد.
برومند – راهنما

Flera länder kommer att evakuera medborgare som befinner sig ombord på kryssningsfartyget Diamond Princess som ligger i karantän i Japan, skriver flera medier. Ytterligare 70 personer ombord har bekräftas bära på viruset covid-19, av dem är 40 amerikaner. Totalt befinner sig 355 smittade personer ombord på Diamond Princess.
De friska amerikanerna som befinner sig ombord kommer att lämna fartyget under söndagskvällen och även Italien, Hongkong och Sydkorea uppger att de kommer att börja evakuera medborgare.
Fartyget sattes i karantän den 4 februari efter att en person som varit ombord bekräftades bära på viruset, skriver TT. Smittan på kryssningsfartyget är den största utanför Kina.

Kryssningspassagerare ska evakueras – 70 till smittade
https://omni.se/a/8mK9Bd

Antal visningar : 94
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial