ترامپ در مورد انتقاد انجام شده: من اصلا Olivia Troye را نمی شناسم

11:02
ترامپ در مورد اظهارات Olivia Troye که انتقاداتی را متوجه ترامپ کرده بود گفت من اصلا او را نمی شناسم. وی گفت میدانم که او از همکاران معاون رئیس جمهور بوده است ولی چیز زیاد دیگری در باره وی نمیدانم.
خانم Olivia Troye از دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته است که زمانی که در ماه فوریه گزارش مربوط به خطر بروز یک پاندمی بزرگ در آمریکا از طرف سازمان های مربوطه مطرح شد ترامپ کاملا نسبت به موضوع بی تفاوت بوده است.
به گفته Olivia Troye تمام هوش و حواس ترامپ به این معطوف بوده است که امسال سال انتخابات است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial