تلاش در به دام انداختن مامورین پلیس – شرایط هر چه وخیم تر

14:46

در طول تابستان گذشته میزان جرائم در Borlänge به شدت افزایش نشان می دهد. همچنین گزارشات نشان دهنده آن است که مامورین پلیس در برخی از موارد در شرایط خطرناکی قرار گرفته اند.
 
همین گزارش حکایت از آن دارد که تعدادی از افراد پلیس مورد خشونت گروه های بزهکار قرار گرفته اند و حتی در بعضی موارد گروه های بزهکار سعی در به دام انداختن مامورین پلیس داشته اند.
 
اکنون شرایط در Borlänge به عنوان شرایط در “وضعیت قرمز” که خطرناکترین وضعیت می باشد اعلام شده است.
 
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial