تلفن همراه – دلیل قتل

10:38

شاید زیاد هم پر بیراه نباشد اگر بگوییم تلفن های همراه که در آن شماره های خریداران مواد مخدر ذخیره شده باشد برای کسانیکه به دنبال یافتن چنین خریدارانی هستند ارزش طلا دارد.
بر اساس گزارش Ekot، رادیوی سوئد، ارزش تلفنی حاوی مثلا شماره تلفن ۵۰ خریدار ثابت مواد مخدر می‌تواند تا چندین صدهزار کرون باشد و عامل قتل دارنده آن.
Hans-Jörgen از پلیس گوتنبرگ می گوید دارا بودن تلفن هایی از این دست می‌تواند باعث شود که رقیبان در پی به دست آوردن آن باشند و به همین دلیل دارنده آن مورد سرقت قرار گرفته، یا حتی به قتل برسد.
به عنوان مثال در اینمورد می‌توان به قتلی اشاره کرد که در سال ۲۰۱۷ در گوتنبرگ اتفاق افتاد. دلیل قتل دستیابی به تلفن همراهی بود به نام «رونالدو».
برومند – راهنما

SVENSKA BROTTSBEKÄMPNINGEN Mobiltelefoner med kontakter till narkotikaköpare, så kallade säljtelefoner, kan vara värda hundratusentals kronor på gatan, rapporterar Ekot.
– Om man har en telefon som är full med 50 kontakter, som köper narkotika stadigvarande, så är ju det en affärsplattform, säger Hans-Jörgen Ostler, områdespolis i Göteborg.
Telefonerna i sig är ofta enkla billiga men blir ofta föremål för rån och vissa fall mord. Till exempel mördades en man i 20-årsåldern i Göteborg 2017 efter en konflikt om säljtelefonen ”Ronaldo”.

Gängens telefoner allt mer dyrbara – motiv till mord
https://omni.se/a/LAGAgJ

Antal visningar : 1,062
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial